Bài viết

Bài viết

Mô hình và phương pháp Mind Coaching trong hệ thống đào tạo Huấn luyện viên Thể hình, Gym


Hiện nay, có rất nhiều anh chị đang tìm kiếm Coach để giúp họ cân bằng công việc - cuộc sống, tăng cường sự tự tin, mở rộng các cơ hội nghề nghiệp, cải thiện chiến lược quản lý doanh nghiệp, tăng cường hiệu suất, cải thiện kỹ năng giao tiếp,...

Mind Coach Vietnam đã và đang tổ chức các khóa đào tạo chia sẻ về Phương pháp Huấn luyện Chuyên nghiệp(Professional Coaching), phương pháp Mind Coaching giúp ích rất nhiều cho cá nhân và tổ chức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trải rộng từ giải quyết các vấn đề cá nhân đến việc giải quyết các vấn đề ở quy mô tổ chức. Các mô hình và phương pháp Mind Coaching hiện đang được nhiều công ty công nghệ và các Top 500 công ty lớn tại Việt Nam sử dụng để phát triển năng lực Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) cho các nhà quản lý và lãnh đạo.

Thông tin chi tiết: https://mindcoach.edu.vn/tin-tuc/chien-luoc-4-buoc...

rsz_vng_coaching_community_171120176b69f413daa3508cf6ae5f08b29903d9ca9b7ed51055e5dfb65601070ca4d6aahinh 3

Bên cạnh các lĩnh vực về Công nghệ, Tài chính, Giáo dục, Bất động sản, Truyền thông, Ngân hàng,.... Năm 2018 - 2019 đánh dấu bước ngoặc mới: Mô hình và phương pháp Mind Coaching đã được chính thức đưa vào hệ thống đào tạo dành cho Huấn luyện viên thể hình của một chuỗi hệ thống thể hình lớn tại Việt Nam!

Link: http://daotao.bodyfit.vn/tin-dao-tao-hlv-the-hinh-fitness-17.html

Capture

Mind Coach Vietnam tiếp tục chia sẻ Phương pháp Mind Coaching để hỗ trợ quý anh chị Tư duy luôn rõ ràng và hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn cho các anh chị và tổ chức quan tâm đến việc phát triển tiềm năng bản thân và đội ngũ.

Để tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) cũng như tìm kiếm những giải pháp phù hợp cho tổ chức của mình, các anh chị và các bạn có thể tham khảo Lịch Khai Giảng năm 2020 của Mind Coach Vietnam TẠI ĐÂY hoặc điền thông tin ở form bên dưới.