Bài viết

Bài viết

Chia sẻ Phương pháp đặt Mục tiêu 1:2:3


Có khi nào anh chị mơ về việc mình hoàn thiện một kỹ năng mới mẻ cho bản thân? Hoặc có khi nào anh chị tự hỏi Làm cách nào mình bắt đầu một nghề nghiệp mới?

Hãy thử theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Việc anh chị không thể hoàn thành một điều gì đó trong công việc, như: thực hiện hoàn hảo cuộc gọi điện thoại cho khách hàng và chốt được hợp đồng mới cho công ty, không thể quản lý cảm xúc tiêu cực trong cuộc họp khi nhận các phản hồi, góp ý của đồng nghiệp, … là do anh chị đang thiếu Kiến thức hoặc Kỹ năng hoặc Động lực để hoàn thành công việc của mình.

Khi xác định được Kiến thức/Kỹ năng/Động lực mình đang thiếu, anh chị hãy tự đặt ra mục tiêu cho mình theo theo tiêu chí 1:2:3.

1 Mục tiêu liên quan đến Kết quả. Hãy lựa chọn 1 mục tiêu liên quan đến Kết quả mà anh chị mong muốn đạt được trong thời gian tới. Ví dụ: Tới cuối tháng 7, tỷ lệ thuyết phục thành công Khách hàng qua điện thoại sẽ đạt 8/10 khách hàng.

2 Mục tiêu liên quan đến khóa học sẽ tham gia. Hãy tìm kiếm, lựa chọn và tham gia 2 khóa học giúp anh chị nâng cao kỹ năng, kiến thức để đạt được Mục tiêu 1. Ví dụ: Tôi sẽ đăng ký 2 khóa học: khóa Nâng cao Kỹ năng lắng nghe và Đặt câu hỏi, khóa Nghệ thuật giao tiếp và Thuyết phục thành công qua điện thoại.

3 Mục tiêu liên quan đến hỗ trợ. Hãy lựa chọn và kết nối với 3 người. Họ là người có kỹ năng, kinh nghiệm và từng đạt được kết quả bạn mong muốn, để nhờ họ hướng dẫn, hỗ trợ.

MindCoach_TinTuc_DatMucTieu123_280721.jpg

Khi xây dựng được Mục tiêu 1:2:3 một cách rõ ràng và kiên trì thực hiện, thay đổi cách hành động, có sự hỗ trợ từ những người có năng lực hơn, thì sớm muộn gì anh chị sẽ chắc chắn đạt những kết quả mới.

Anh chị có thể tìm hiểu thêm nhiều phương thức để giúp mình làm việc hiệu quả hơn, vượt qua các khó khăn và thử thách trong công việc khi tham gia khóa học Thúc đẩy Hiệu suất Cá nhân. Khóa học sẽ trao cho anh chị nhiều kiến thức và nhận thức mới để giúp anh chị thật sự đạt được những mục tiêu mong muốn.


Anh chị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết khóa học Thúc đẩy Hiệu suất Cá nhân TẠI ĐÂY và bấm vào nút ĐĂNG KÝ NGAY để đăng ký giữ chỗ khóa học.

fc70cb61fe4561b8e52e56432d0b4bdf.jpgBài viết khác