Bài viết

Bài viết

Giới thiệu về phương pháp Huấn luyện Chuyên nghiệp


Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) là quá trình bạn đặt ra một chuỗi các câu hỏi để người được hỏi tự suy nghĩ, và tự tìm kiếm câu trả lời. Câu trả lời do họ tìm được sẽ là câu trả lời phù hợp nhất với tình huống, hoàn cảnh của họ.

Trong quan điểm của Huấn luyện Chuyên nghiệp, người được hỏi là chuyên gia của tình huống của họ, do đó họ sẽ có các câu trả lời phù hợp nhất và thích đáng nhất cho mình.

Người đặt ra các câu hỏi được gọi là Coach, trong tiếng Việt có thể dịch là Huấn luyện viên hoặc Người huấn luyện.

Người nhận được các câu hỏi và tự tìm kiếm câu trả lời gọi là Coachee hoặc Client. Trong tiếng Việt có thể dịch là Khách hàng hoặc Người được huấn luyện.

Khi Coach có thể đặt các câu hỏi để giúp Coachee tự tìm lấy giải pháp, tiến hành các hành động cần thiết và vượt qua các trở ngại hay khó khăn của mình, Coach đã giúp Coachee tạo ra các thay đổi để hoàn thành một mục tiêu trong công việc, trong cuộc sống.

Bạn có thể thấy rất nhiều người Coach đang làm việc trong nhiều lĩnh vực coaching khác nhau: Bán hàng, Phát triển kỹ năng lãnh đạo, Cải thiện chiến lược kinh doanh, Tìm kiếm mục tiêu cuộc sống, Lựa chọn nghề nghiệp, Tạo động lực, Xây dựng gia đình, Giữ gìn sức khỏe, Giảm cân, Cải thiện tài chính cá nhân,...

Mind Coach Vietnam có bài viết 6 trang để giới thiệu chi tiết về Huấn luyện Chuyên nghiệp, giới thiệu về tổ chức quốc tế ICF (nơi đặt ra các tiêu chuẩn của ngành), những lợi ích của Huấn luyện Chuyên nghiệp,... nhằm giúp giới thiệu một phương pháp độc đáo trong việc phát triển tiềm năng con người.

Bạn có thể TẢI BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần các tư vấn khác về Huấn luyện Chuyên nghiệp và các giải pháp cho đội ngũ của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form bên dưới:Bài viết khác