Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Workshop tháng 8/2019: Quy trình Huấn luyện Hiệu Quả để Nâng Cao Hiệu Suất


Vào ngày 10/8/2019, Mind Coach Vietnam đã tổ chức workshop chia sẻ về các quy trình khi triển khai giải pháp Huấn luyện (Coaching) tại doanh nghiệp với chủ đề: “Quy trình Huấn luyện Hiệu Quả để Nâng Cao Hiệu Suất”.

Người tham dự workshop đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như: Vận chuyển, Ngân hàng, Ecommerce, Giáo dục, Bảo hiểm, Bất động sản… và đang nắm giữ nhiều vai trò khác nhau như: Chủ doanh nghiệp, bộ phận Đào tạo, bộ phận Nhân sự, Giảng viên tự do, …


Trong buổi workshop, các anh chị tham dự đã cùng nhau tìm hiểu quy trình và các bên liên quan khi triển khai công tác Huấn luyện của cấp quản lý tại công ty. Buổi workshop được dẫn dắt bởi ông Trương Tinh Hà – Giám đốc Mind Coach Vietnam. Người tham dự đã cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế đang tiến hành tại tổ chức của mình. Nội dung buổi workshop bao gồm các phần:

Phần 1: Giới thiệu Tổng quan về Huấn luyện nâng cao Hiệu suất
Phần 2: Quy trình Huấn luyện nâng cao Hiệu suất
Phần 3: Quy trình Huấn luyện dành cho đội ngũ
Phần 4: Mở rộng

Sau buổi workshop các anh chị đều rất hài lòng với nội dung sinh động, thực tiễn và sát sườn với công việc của anh chị.
Mind Coach Vietnam sẽ tiếp tục tổ chức các workshop thực tiễn và bám sát những tình huống các quản lý thường gặp phải và cách giải quyết hiệu quả để giúp cho mỗi cá nhân và các tổ chức hoạt động hiệu quả và linh hoạt.

Hãy cùng chúng tôi xem lại một số hình ảnh của buổi workshop:

Người tham dự đang gặp gỡ và trao đổi vào đầu buổi workshop.

Cùng thảo luận các bài tập trong workshop.
Tin tức khác