Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Đào tạo kỹ năng Coaching cho đội ngũ Mentor tháng 07/2020


Vào tháng 07/2020, Mind Coach Vietnam đã có ngày huấn luyện kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo của tập đoàn công nghệ và phần mềm lớn nhất Việt Nam.

Đây là đội ngũ đang đóng vai trò Mentor (Cố vấn) cho các thành viên trong nội bộ công ty của mình. Với vai trò Mentor, đội ngũ này đang dẫn dắt, truyền cảm hứng và những hiểu biết công nghệ cho những quản lý kế cận, các thành viên giàu tiềm năng sẵn sàng cho công tác kế nhiệm trong tổ chức.

Với vai trò Mentor, những anh chị học viên có trách nhiệm chia sẻ, dẫn dắt đội ngũ của mình tăng cường và đào sâu về các lĩnh vực chuyên môn cần thiết. Khi được trang bị thêm kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching), đội ngũ Mentor biết cách đặt các câu hỏi khéo léo, truyền cảm hứng, lắng nghe toàn diện và đưa ra các phản hồi chân thành, giúp cho các Mentee của mình nhanh chóng phát triển vượt bậc.

Cuối khóa học, tất cả học viên đều thật sự hài lòng về những khám phá mới về kỹ năng Huấn luyện, phương thức triển khai dành riêng cho đội ngũ Mentor.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh của chương trình:

MindCoach_Mentor01.jpg

Coaching_Mentor01.jpg

Coaching_Mentor02.jpg

Coaching_Mentor03.jpg

Coaching_Mentor05.jpg

MindCoach_Mentor06.jpg

MindCoach_mentor02.jpg

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các chương trình đào tạo về kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) theo tiêu chuẩn Quốc tế, hoặc cần tư vấn các phương thức triển khai hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong tổ chức, hãy liên hệ với chúng tôi qua form bên dưới để được tư vấn:Tin tức khác