Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Các hoạt động chia sẻ về Huấn luyện Chuyên nghiệp


Trong tháng 8/2019, Mind Coach Vietnam tiếp tục chia sẻ về Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) và phương pháp Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí đến nhiều anh chị tại TP. Hồ Chí Minh. Với các khóa đào tạo mở ra cho public và đào tạo trực tiếp tại các tổ chức, Mind Coach Vietnam hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu rõ hơn về các phương pháp, tư duy của Huấn luyện Chuyên nghiệp, cách ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống, tầm quan trọng của Tư duy, cách nuôi dưỡng các Tư duy phát triển ở mỗi cá nhân.

Hãy cùng xem các hoạt động của chúng tôi trong nỗ lực chia sẻ về Huấn luyện Chuyên nghiệp cho các tổ chức và cá nhân.


Anh chị và các bạn nếu muốn tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp, có thể tham khảo Lịch Khai Giảng của Mind Coach Vietnam TẠI ĐÂY. Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn và hướng dẫn cho các anh chị và tổ chức quan tâm đến việc phát triển kỹ năng Huấn luyện cho bản thân và đội ngũ Quản lý.Tin tức khác