Tin tức

Tin từ Mind Coach Vietnam

Gói huấn luyện Executive Coaching


Mô tả chung:
Đây là gói Huấn luyện cao cấp (Executive package) được Mind Coach Vietnam thiết kế dành riêng cho anh chị cấp lãnh đạo. Khi sử dụng gói huấn luyện này, anh chị sẽ có riêng một người Huấn luyện (Coach) đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian tối thiểu 6 tháng với hình thức cá nhân 1:1. Đây là gói huấn luyện thích hợp cho các tổ chức hoặc công ty đang tìm kiếm giải pháp coaching cho một nhân sự cao cấp hoặc điều hành trong công ty.


Gói huấn luyện này giúp anh chị phát triển năng lực Lãnh đạo, tăng hiệu quả của Giao tiếp, xây dựng Sự nghiệp bền vững, phát triển Nhóm làm việc, và phát triển các kỹ năng khác như: Lập kế hoạch chiến lược, phát huy tinh thần học tập của đội ngũ, …
Trong quá trình đồng hành, Coach sẽ giúp anh chị đặt ra các mục tiêu cần thiết, tìm ra các giải pháp với các cách tiếp cận khác nhau, từ đó tiến hành các hành động nhất quán để vươn tới mục tiêu đã đề ra.
Coach có nhiệm vụ đặt các câu hỏi sâu sắc và mạnh mẽ để giúp anh chị Lãnh đạo tự tìm kiếm các giải pháp phù hợp cho tình huống của cá nhân và bối cảnh của tổ chức, đồng thời Coach sẽ luôn giúp anh chị Lãnh đạo giữ vững các cam kết và hành động của bản thân để hiện thực hóa mục tiêu.

Đối tượng sử dụng: anh chị cấp bậc Directors trở lên trong tổ chức.

Hình thức tiến hành:
Coach sẽ có buổi gặp mặt riêng với anh chị 2 lần/tháng, thời lượng mỗi buổi gặp mặt: 60 phút.
Thời gian và địa điểm gặp mặt sẽ được lựa chọn theo thỏa thuận.

Thông tin về Coach: Coach được chứng nhận từ Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế - ICF và được Mind Coach Vietnam chứng nhận, có kinh nghiệm và kiến thức về lãnh đạo và quản lý.


(*) Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng một bảng đánh giá (Assessment) ban đầu, Mind Coach Vietnam sẽ tính thêm chi phí dựa trên giá của bảng Assessment.

Để biết thêm chi tiết về gói huấn luyện cao cấp dành riêng cho cá nhân trong tổ chức này, anh chị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form bên dưới: